خانه / عشق و زناشویی (صفحه 6)

عشق و زناشویی

راز و رمز افزایش لذت جنسی

همان طور که قطب منفی آهن ربا قطب مثبت آهن ربای دیگر را جذب می کند، زوج به هنگام پرداختن به رابطه جنسی با نشان دادن قطبیت مخالف هم، باعث افزایش جذابیت،  خواهش و لذت جنسی می شوند. در رابطه جنسی، دو قطب مخالف وجود دارد:  لذت بخشیدن و لذت بردن،  وقتی یکی لذت می بخشد و دیگری ...

ادامه نوشته »