خانه / بیمارستان ها

بیمارستان ها

بیمارستانهای خوزستان و شهر اهواز به همراه شماره تلفن و آدرس دقیق

  بیمارستانهای اهواز بیمارستانهای خوزستان  لیست بیمارستان‌ های ‌ استان خوزستان و شهر اهواز به همراه شماره تلفن نام بیمارستان‌ تلفن آدرس بیمارستان‌ آپادانا ۳۷۷۰۰۹۳-۶ اهواز بلوار قدس نبش سروش بیمارستان‌ آریا ۳۳۷۸۳۱۰-۱۴-۱۹-۱۵-۴۰- اهواز کیانپارس خ ۱۷ شرقی بیمارستان‌ آیت الله طالقانی آبادان ۴۶۱۰۰۶-۹ آبادان روبروی دانشگاه آزاد آبادان ایستگاه۱۲ بیمارستان‌ ...

ادامه نوشته »

بیمارستان های قزوین

  بیمارستان های قزوین به همراه شماره تلفن و تخصص درمانی  بیمارستان های قزوین دارای آدرس دقیق و نقشه استان قزوین  مطالب این صفحه هر چند وقت یکبار به روز می شود           نام بخش های فعال آدرس تلفن ۱ بیمارستان  کوثر – دولتی اورژانسهای اطفال ، زایمان ...

ادامه نوشته »

بیمارستان های شهر قم

بیمارستان های قم به همراه شماره تلفن و تخصص درمانی  بیمارستان های قم دارای آدرس دقیق و نقشه استان قم و حدود شهر قم مطالب این صفحه هر چند وقت یکبار به روز می شود     نام بیمارستان آدرس و شماره تماس بیمارستان آیت ا..گلپایگانی آدرس : قم ، میدان مطهری ، ...

ادامه نوشته »

بیمارستان های شیراز به همراه شماره تلفن آدرس و تخصص درمانی

بیمارستان های شیراز به همراه شماره تلفن و تخصص درمانی  بیمارستان های شیراز دارای آدرس دقیق و نقشه استان فارس مطالب این صفحه هر چند وقت یکبار به روز می شود       نام بیمارستان نوع تخصص وضعیت نشانی شماره تلفن بیمارستان ۱ نمازی عمومی دولتی شیراز – فلکه نمازی ۶۴۷۴۳۳۱-۵۱ ۲ ...

ادامه نوشته »

بیمارستانهای تبریز و استان آذربایجان شرقی به همراه شماره تلفن و آدرس

بیمارستان های استان آذربایجان شرقی به همراه شماره تلفن و تخصص درمانی  بیمارستان های آذربایجان شرقی دارای آدرس دقیق و نقشه استان آذربایجان شرقی مطالب این صفحه هر چند وقت یکبار به روز می شود  لیست بیمارستان‌ های ‌ استان آذربایجان شرقی به همراه شهر تبریز نام بیمارستان‌ تلفن نشانی بیمارستان ۲۹ ...

ادامه نوشته »

بیمارستان های مشهد به همراه شماره تلفن و آدرس

بیمارستان های مشهد به همراه شماره تلفن و تخصص درمانی  بیمارستان های مشهد دارای آدرس دقیق و نقشه استان خراسان رضوی مطالب این صفحه هر چند وقت یکبار به روز می شود  لیست بیمارستان‌ های مشهد  نام بیمارستان‌  تلفن آدرس ۱۷ شهریور ۸۴۰۳۰۲۰-۸۴۱۱۰۵۰   مشهد خیابان کوهسنگی جنب کوهسنگی ۱۴  ۱۷ شهریور ...

ادامه نوشته »

بیمارستان های استان اصفهان به همراه شماره تلفن و آدرس

بیمارستان های استان اصفهان به همراه شماره تلفن و تخصص درمانی  بیمارستان های اصفهان دارای آدرس دقیق و نقشه استان اصفهان مطالب این صفحه هر چند وقت یکبار به روز می شود لیست بیمارستان‌ های استان اصفهان نام بیمارستان تلفن نشانی بیمارستان بیمارستان شهید چمران(قلب)  ۱-۲۶۱۱۴۰۰ خیابان مشتاق دوم بیمارستان ...

ادامه نوشته »